Projekty unijne

FIRMA BELL JEST UZNANYM PRODUCENTEM I DYSTRYBUTOREM KOSMETYKÓW KOLOROWYCH. MOŻEMY POSZCZYCIĆ SIĘ PRODUKTAMI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE ŚWIATOWYCH STANDARDÓW.

PPHU BELL REALIZUJE PROJEKT W RAMACH 8. OSI
PRIORYTETOWEJ SPOŁECZEŃSTWO INFROMACYJNE

Mamy przyjemność poinformować, iż PPHU BELL realizuje projekt w ramach Projektu Zwiększanie Innowacyjności Gospodarki

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
pn. „Wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego PPHU Bell Krzysztof Pałyska sposobem na rozwój firmy poprzez integrację systemów współpracujących przedsiębiorstw i automatyzację procesów biznesowych”
W ramach realizacji projektu PPHU Bell wdroży innowacyjny system informatyczny umożliwiający wielozakresową wymianę informacji pomiędzy PPHU Bell a partnerami biznesowymi. Wdrożenie rozwiązania B2B pozwoli m.in. na składanie zamówień niezależnie od godzin pracy producenta, otrzymywanie informacji o planowanych uzupełnieniach brakujących stanów magazynowych, sprawdzanie wysokości swoich zobowiązań i historii wy
stawionych dokumentów sprzedażowych, a także monitoring statusu złożonych zamówień. Zaimplementowany system usprawni i zautomatyzuje proces komunikacji handlowej pomiędzy podmiotami, co stworzy pole do rozszerzenia zakresu dalszej współpracy.

firma3
Dane kontaktowe:
PPHU Bell Krzysztof Pałyska
Ul. Graniczna 79 G
05-410 Józefów
Tel. (22) 779 01 00
„Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

BELL PPHU realizuje projekt w ramach 4. Osi priorytetowej:

Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Mamy przyjemność poinformować, że Bell PPHU realizuje projekt w ramach Inwestycji w Innowacyjne Przedsięwzięcia.
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny

pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji kosmetyków kolorowych z pigmentami otoczkowanymi typu ASI POIG.04.03.00-00-429/11
Celem planowanej inwestycji jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Bell Przedsiębiorstwo PPHU. Zamierzenie to zostanie zrealizowane poprzez wdrożenie technologii nowej i nie stosowanej na świecie dłużej niż 5 lat, której podstawą jest własna nieopatentowana wiedza techniczna będąca rezultatem prowadzonych przez Wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych w ramach własnego działu R+D.
W efekcie wdrożenia nowej technologii wytwarzania kosmetyków kolorowych z pigmentami otoczkowanymi typu ASI możliwe stanie się zaoferowanie odbiorcom firmy sześciu znacząco udoskonalonych grup produktów w postaci cieni do powiek i pudrów (w formach sypkich, prasowanych i kremowych).
Wartość projektu: 4 647 491,40 PLN
Wartość dofinansowania: 1 858 996,56 PLN
Dane kontaktowe:
PPHU Bell Krzysztof Pałyska
Ul. Graniczna 79 G
05-410 Józefów
Tel. (22) 779 01 07
„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Pionowe centrum numeryczne – uniwersalna frezarka narzędziowa
Zapytanie ofertowe nr.10/2012 – Młyn do proszków
Request for proposal no.10/2012 – Mixer for powders
Zapytanie ofertowe nr 2 / 4.3 / 2013 – Robot 6 – osiowy
Zapytanie ofertowe nr 16/4.3/2013 – Podajnik kleju
Zapytanie ofertowe nr.5/4.3/2013 – Prasa do cieni wielokolorowych 5 kolorów
Request for proposal no.5/4.3/2013 – Multi color powder Press machine 5 colors
Zapytanie ofertowe nr.11/4.3/2013 – Urządzenie do napełniania produktów płynnych na gorąco
Request for proposal no.11/4.3/2013 – Machine for hot filling products
Zapytanie ofertowe nr.6/4.3/2013 – Prasa z wtryskiem
Request for proposal no.6/4.3/2013 – Press with injection – Back injection machine
pZapytanie ofertowe nr.7/4.3/2013 – Prasa z wtryskiem i drucikami
Request for proposal no.7/4.3/2013 – Press with injection with wires – side injection machine
Zapytanie ofertowe nr.8/4.3/2013 – Urządzenie do produkcji cieni typu ciastka
Request for proposal no.8/4.3/2013 – Machine for eyeshadows baked type
Zapytanie ofertowe nr.9/4.3/2013 – Taśmy do czyszczenia blach – 4 szt.
Request for proposal no.9/4.3/2013 – Conveyor belt for cleaning pressed pans – 4 pcs
Zapytanie ofertowe nr.10/4.3/2013 – Urządzenie do napełniania produktów sypkich
Request for proposal no.10/4.3/2013 – Machine for filling loose powders
Zapytanie ofertowe nr.12/4.3/2013 – Mieszalnik do gęstych past
Request for proposal no.12/4.3/2013 – Mixer for thick pastes
Zapytanie ofertowe nr 4/4.3/2013 – Videomikroskop 3D
Zapytanie ofertowe nr.25/4.3/2013 – Kartoniarka
Request for proposal no.25/4.3/2013 – Cartoning Machine
Zapytanie ofertowe 28/4.3/2013 – Kamera termowizyjna
Zapytanie ofertowe 38/4.3/2013 – Taśmociąg 8m
Zapytanie ofertowe 36/4.3/2013 – Szafy do suszenia wraz z kompletem blach
Zapytanie ofertowe 37/4.3/2013 – Kompresor
Zapytanie ofertowe 29/4.3/2013 Laser do znakowania
Zapytanie ofertowe 32_4.3_2013 – Aparatura laboratoryjna
Zapytanie ofertowe nr.31/4.3/2013 – Spektrofotometr wielokątowy
Zapytanie ofertowe nr.30/4.3/2013 – Myjka tunelowa

BELL PPHU realizuje projekt w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013
działanie 4.4

Mamy przyjemność poinformować, iż BELL PPHU realizuje projekt w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, działanie 4.4

pn: „Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji kosmetyków”
POIG.04.04.00-14-062/09

W ramach projektu Bell PPHU przewiduje rozbudowę i modernizację działu badawczo rozwojowego. Efektem prac badawczych przeprowadzonych w dziale B+R w ramach projektu będzie wprowadzenie na rynek nowego rodzaju produktów emulsyjnych i proszkowych. Wykorzystanie nowego rodzaju surowców, nowej technologii produkcji wyrobów prasowanych oraz zastosowanie innowacyjnych opakowań pozwolą Bell PPHU na wytwarzanie nowych artykułów kosmetycznych.

Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń pozwoli dodatkowo zwiększyć wolumen i efektywność produkcji.

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nastąpi wprowadzenie do oferty Bell PPHU znacząco ulepszonych grup kosmetyków: fluidów, tuszy do rzęs, pudrów i cieni do powiek.

Wartość projektu: 9 148 295,11 PLN

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu: 7 437 418,44 PLN
Wartość dofinansowania: 2 974 128,87 PLN

Dane kontaktowe:
PPHU Bell Krzysztof Pałyska
Ul. Graniczna 79 G
05-410 Józefów
Tel. (22) 779 01 07

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Zapytanie ofertowe 8.1/2012 – Pionowe centrum Obróbcze CNC

ANEKS do Zapytania Ofertowego nr 8.1-2012

Zapytanie ofertowe nr.9.1/2012 – Homogenizator do mascar i fluidów

Request for proposal no.9.1/2012 – Mixer for mascara and make up

Zapytanie ofertowe nr.10.1/2012 – Prasa do cieni wielokolorowych 5 kolorów

Request for proposal no.10.1/2012 – Multi color powder Press machine 5 colors

Zapytanie ofertowe nr.9.4/2012 – Wylewarka do mascar ze zbiornikiem do gęstych mas

Request for proposal no.9.4/2012 – Filling machine for mascaras with tanks for high viscosity products

Zapytanie ofertowe nr.10.4/2012 – Mikronizator

Request for proposal no.10.4/2012 – Micronization machine

Zapytanie ofertowe nr.9.3/2012 – Wózek widłowy

Zapytanie ofertowe nr.9.2/2012 – Stacja uzdatniania wody

Zapytanie ofertowe nr 3, meble laboratoryjne – 06.07.2012

Zapytanie ofertowe nr 6, dygestorium – 23.08.2012

Zapytanie ofertowe nr1 ; 1 ; 2013; 4.4, laboratorium cz1.

Zapytanie ofertowe nr 2/1/2013/4.4 Aparatura laboratoryjna

Zapytanie ofertowe nr 10.5/2012 – Drukarka stacjonarna (termotransferowa, przemysłowa)
Zapytanie ofertowe nr 8.2/2013 – Stanowisko CAM sprzęt: komputer
Zapytanie ofertowe nr 8.3/2012 – Stanowisko CAM – manipulator
Zapytanie ofertowe nr.11.2/2013 – Sleeve Machine
Request for proposal no.11.2/2013 – Sleeve Machine
Zapytanie ofertowe nr.11.3/2013 – Etykieciarka do opakowań cylindrycznych
Zapytanie ofertowe nr.11.4/2013 – Etykieciarka do tub
Zapytanie ofertowe nr1 5 2013; 4.4, laboratorium cd

Zapytanie ofertowe nr 13/5/2013/4.4 – Aparatura Laboratoryjna
Zapytanie ofertowe nr 8.5/2013
Zapytanie ofertowe – Suszarka fluidalna
Zapytanie ofertowe – Regały magazynowe

WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY

BELL PPHU KRZYSZTOF PAŁYSKA REALIZUJE PROJEKT W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 6 – „ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE”

Mamy przyjemność poinformować, że Bell PPHU Krzysztof Pałyska realizuje projekt w ramach Osi priorytetowej 6 – „Środowisko przyrodnicze”, Działanie 6.2 – „Ochrona Środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, Poddziałanie 6.2.1 – „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

p.n. „Instalacja pomp ciepła w kompleksie budynków zespołu pałacowego w Galinach” RPWM.06.02.01-28-046/13

Celem projektu jest wyposażenie niezagospodarowanej części pałacu w Galinach w systemy wentylacyjno-klimatyzacyjno-grzewcze wysokiej klasy, charakteryzujące się energooszczędnością, trwałością oraz stosunkowo niskim kosztami eksploatacyjnymi. System odznaczać się będzie wysokim wskaźnikiem udziału OZE, przekładającym się na lokalny oraz regionalny pozytywny efekt ekologiczny.

Wartość projektu: 2 712 150 PLN
Wartość dofinansowania: 898 800 PLN

Dane kontaktowe:
PPHU Bell Krzysztof Pałyska
Ul. Graniczna 79 G
05-410 Józefów
Tel. (22) 273 98 25

„Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 znajdują się na stronie: http://rpo.warmia.mazury.pl

pobierz: Zapytanie ofertowe – pałac w Galinach cz. A i B

BELL PPHU KRZYSZTOF PAŁYSKA REALIZUJE PROJEKT W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 6 – „ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE”

Mamy przyjemność poinformować, że Bell PPHU Krzysztof Pałyska realizuje projekt w ramach Osi priorytetowej 6 – „Środowisko przyrodnicze”, Działanie 6.2 – „Ochrona Środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, Poddziałanie 6.2.1 – „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

p.n. „Instalacja pomp ciepła w kompleksie budynków zespołu pałacowego w Galinach, część 2 projektu – pałac cz. II i folwark” RPWM.06.02.01-28-013/14

Celem projektu jest zapewnienie nowoczesnego, ekologicznego źródła ciepła w II części Pałacu oraz w Folwarku, gdzie dotychczas wykorzystywane były tradycyjne instalacje gazowe. Projekt odnosi się do zainstalowania w pałacu systemu grzewczo-wentylacyjnego opartego na gruntowych pompach ciepła i odzysku ciepła z wentylacji.

Wartość projektu: 2 955 690 PLN
Wartość dofinansowania: 1 200 000 PLN

Dane kontaktowe:
PPHU Bell Krzysztof Pałyska
Ul. Graniczna 79 G
05-410 Józefów
Tel. (22) 273 98 25

„Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 znajdują się na stronie: http://rpo.warmia.mazury.pl

pobierz: Zapytanie ofertowe – pałac w Galinach – pałac cz. II i folwark

dla Mazowsza

BELL PPHU REALIZUJE PROJEKT W RAMACH PRIORYTETU 1 – TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO

Mamy przyjemność poinformować, iż BELL PPHU realizuje projekt w ramach
Priorytetu 1 – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i
przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.
pn. „Podniesienie konkurencyjności firmy Bell P.P.H.U poprzez inwestycje w innowacyjne
technologie produkcyjne” MJWPU.420-430/11
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest podniesienie konkurencyjności firmy Bell P.P.H.U na
rynku krajowym i międzynarodowym. Konsekwencją realizacji projektowanego przedsięwzięcia
będzie unowocześnienie i poszerzenie zakresu działania Wnioskodawcy. Wdrożenie
przedsięwzięcia będzie skutkowało wprowadzeniem dwóch całkowicie nowych produktów, które
skierowane zostaną do nowych odbiorców i na nowe rynki, poszerzając tym samym zakres
oddziaływania Bell P.P.H.U

W ramach projektu zostaną zakupione następujące urządzenia:
– wieloślimakowa butelczarka z napędami elektrycznymi wraz z licencją na produkcję opakowań
– dwie wtryskarki z napędem elektrycznym
– tubiarka
– Kompletna linia napełnianiająca do fluidów i tuszy do rzęs
– sleeviarka pozioma
Wartość projektu: 4 681 888,45 PLN
Wartość dofinansowania: 1 061 357,08 PLN
Dane kontaktowe:
PPHU Bell Krzysztof Pałyska
Ul. Graniczna 79 G
05-410 Józefów
Tel. (22) 779 01 07
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu
Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Wtryskarka z napędem elektrycznym
Zapytanie ofertowe nr 2/2012 Butelczarka
Zapytanie ofertowe nr 3/2012 Increasing the competitiveness of Bell Ltd
Zapytanie ofertowe nr 5/2012 Podniesienie konkurencyjności firmy Bell PPHU
Zapytanie ofertowe 1 2013 1.5 – butelczarka
Zapytanie ofertowe – Wtryskarka z napędem elektrycznym
Zapytanie ofertowe – Butelczarka
Zapytanie ofertowe – Linia do napełniania fluidów, tuszy do rzęs i błyszczyków
Request for proposal – Make up, mascara and lip glosse filling machine
Zapytanie ofertowe – Sleeviarka pozioma
Request for proposal – Horizontal sleeving machine
Zapytanie ofertowe – tubiarka
Request for proposal – tubbing machine

BELL Sp. z o.o. REALIZUJE PROJEKT W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

DZIAŁANIE 6.1 PASZPORT DO EKSPORTU

Mamy przyjemność poinformować, że Bell Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Osi priorytetowej 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 – Paszport do eksportu
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

p.n. „Rozwój eksportu firmy Bell Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”
POIG.06.01.00-14-240/13-00

W ramach projektu Bell Sp. z o.o. planuje rozwój eksportu na wybranych rynkach zagranicznych poprzez promocję i rozwój sprzedaży preparatów kosmetycznych marki Bell, które posiadają silną pozycję na rynku polskim. Głównymi produktami eksportowymi będą preparaty kosmetyczne do makijażu oczu, twarzy, ust oraz do pielęgnacji paznokci.

Dzięki rozwojowi eksportu Bell Sp. z o.o. zdywersyfikuje rynki zbytu i wykorzysta swój potencjał zwiększając rozpoznawalność marki na rynkach zagranicznych oraz wielkość sprzedaży produktów firmy. Doprowadzi to do wzrostu udziału eksportu w ogólnej sprzedaży firmy, podniesie bezpieczeństwo działalności handlowej firmy i jej konkurencyjność. Bell Sp. z o.o. w swojej strategii rozwoju, przyjmuje rozszerzenie obecności w segmencie kosmetyków do pielęgnacji i makijażu, poprzez rozwój eksportu.

Firma analizując swoje zasoby i aktualną pozycję na rynku wybrała następujące rynki docelowe: Stany Zjednoczone i Włochy. Są to rynki chłonne pod względem importu preparatów kosmetycznych. Podstawowymi kryteriami przy ich wyborze był potencjał i atrakcyjność pod kątem branży kosmetycznej, których eksport Bell Sp. z o.o. chce rozwijać..

Ogólnym celem projektu jest wdrożenie przez firmę Bell Sp. z o.o. opracowanego Planu Rozwoju Eksportu. Warunkiem koniecznym do osiągnięcia tego celu jest wykorzystanie najlepszych kanałów dystrybucji i odpowiednia promocja marki Bell na wybranych rynkach eksportowych, tak aby firma mogła skutecznie rywalizować ze swoimi głównymi konkurentami.

Wartość projektu: 542 457,00 PLN
Wartość dofinansowania: 407 457,75 PLN

Dane kontaktowe:
Bell Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 79 G
05-410 Józefów
Tel. (22) 273 98 25

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”