Polityka prywatności

Cel polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://bell.com.pl („Serwis”) oraz plików cookies.

Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Bell nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Właścicielem Serwisu oraz jednocześnie administratorem danych osobowych użytkownika jest Bell Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Krzysztof Pałyska z siedzibą w Józefowie, ul. Graniczna 79G, 05-410 Józefów, posiadający NIP: 5320004887 oraz REGON: 002054098 („Bell”).

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

Wszelkie zapytania lub żądania w zakresie opisanym powyżej możesz kierować do nas w formie:

 • pisemnej na adres: BELL PPHU, ul. Graniczna 79G, 05-410 Józefów
 • elektronicznej na adres poczty e-mail: bell@bell.com.pl
 • elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie (https://bell.com.pl/kontakt/);
 • telefonicznie pod numerem: +48 22 779 01 00.

Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez formularza rejestracyjnego usługi Newsletter lub wypełnienie formularza kontaktowego.

W celu korzystania z usługi Newsletter użytkownik podaje w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Serwisie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla świadczenia usługi Newsletter.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego to: imię i nazwisko (nazwa lub firma), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie imienia i nazwiska (nazwy lub firmy) oraz adresu poczty elektronicznej jest niezbędne w celu prawidłowej obsługi złożonego przez Ciebie zapytania lub rozpatrzenia reklamacji.

Możemy również zbierać inne dobrowolnie udostępnione przez Ciebie dane osobowe, gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego.

Serwis korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przejdź do części niniejszej Polityki prywatności dotyczącej plików cookies.

W jakich celach przetwarzamy dane? Jakie są podstawy przetwarzania przez nas danych?

Bell przetwarza dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 • świadczenia usługi Newsletter drogą elektroniczną (podstawą przetwarzania danych przez Bell jest ich niezbędność dla wykonania zawartej umowy z użytkownikiem);
 • obsługi kierowanych do nas zapytań i rozpatrywania reklamacji, w tym dotyczących usługi Newsletter, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawą przetwarzania danych są nasze prawnie uzasadnione interesy).

Jak długo przechowujemy dane?

Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Twoje dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W każdym przypadku dane będą przechowywane przez Bell przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.

Dane użytkownika przechowujemy przez okres świadczenia usługi Newsletter lub niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bell wskazanych powyżej (np. przez okres potrzebny do obsługi zapytania lub rozpatrzenia reklamacji).

Komu przekazujemy dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych użytkownika Serwisu mogą być dostawcy usług, którzy wpierają Bell w utrzymaniu i zarządzaniu Serwisem (w szczególności dostawcy usług hostingu oraz utrzymania), czy tez dostawcy usług związanych z wysyłką wiadomości do użytkowników w ramach usług Newsletter, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na nasze zlecenie (podmioty przetwarzające), na podstawie umowy zawartej z Bell, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Bell.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (nienależącego do EOG) tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w przepisach prawa, w tym:

 • kraj, do którego przekazujemy dane osobowe zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej;
 • dane są przekazywane do odbiorcy w USA, który jest zarejestrowany w programie Tarczy Prywatności (Privacy Shield);
 • dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;
 • przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między Bell a Tobą lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Twoje żądanie;
 • przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
 • wyraźnie zgodziłeś się na przekazanie.

Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

Bell nie stosuje względem użytkowników Serwisu profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (gdy jesteś stroną umowy z Bell).

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bell. W takim przypadku Bell przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Bell ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane przez Bell w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pliki cookies

Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki prywatności.

Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których korzystasz z Serwisu. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki.

W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 • świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu;
 • prezentowania treści multimedialnych za pośrednictwem Serwisu;
 • dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;
 • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych;
 • tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 •  sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
 • stałe – są to pliki przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies podmiotów trzecich zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla:

 • potrzeb statystycznych (Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA, Facebook Pixel [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]); oraz
 • rozpoznawania lokalizacji (google.com (google.maps) – [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]; oraz
 • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii], Instagram [administrator cookies: Instagram LLC z siedzibą w USA] oraz YouTube [administrator cookies: YouTube LLC z siedzibą w USA]).

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmian możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz również w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Zmiany w Polityce prywatności

Oferta Serwisu może z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy oraz wymogi prawne. Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie takich zmian oznacza ich akceptację.